And We Run

Hoří v tvém srdci, temnota, jež se bojíš
Nikdy jsi nebyl volný a nikdy jsi to nezjistil
A láska je slovo, které jsi nikdy neslyšel
Tvé srdce není chladné, protože tě
pálí touha opustit špínu

Nadechni se, dokud nic nezůstane
Jizvy života na tvé hrudi
A já to znám všude, kde to je

A my utíkáme s osamělým srdcem
A my utíkáme pro tuhle vražednou lásku
A my utíkáme až do nebeské výše
Ano, my utíkáme, běžíme v temnotě
A my utíkáme, dokud se nerozpadneme
A my utíkáme až do nebeské výše

Nemrkej, zmeškáš to
Zvedni hlavu
Měli bychom odejít
Jo, jsme pryč
Nemrkej, zmeškáš to
Zvedni hlavu
Příliš pozdě, jsme pryč
Jo, jsme pryč

A my utíkáme s osamělým srdcem
A my utíkáme pro tuhle vražednou lásku
A my utíkáme s nebeským srdcem

Lámu tyhle řetězy, běžel jsem skrz déšť
Nikdy jsem se neohlédl, nikdy nezastavil, běžel skrz bolest
Tahle krev v mých žilách chladne,
když si myslím, že už to nikdy nebude stejné.
Ale nikdy neztrácím naději
Teď nadešel můj čas, není času pro slzy
naoslavu
Vhoď to teď do vzduchu
Nikdy se nevracej zpět,
nikdy nebudeš nosit mou korunu,
protože váží příliš
A já zničím jakoukoliv posranou věc, na kterou sáhnu
Tohle je to, co jsem nikdy příliš nemiloval
Zapojit se, nejhorší bylo vstát
Dát svůj život předtím než to vzdám
Tady je můj mikrofon, než se kdy vzdálím
Jméno ve světlech, ztratila jsi veškerou mou důvěru
Teď přišel čas čelit všem
Do řady, jen aby se s námi přeli
A všechno se zdá vzdálené,
jen mě vezmi za ruku a poběž

A my utíkáme s osamělým srdcem
A my utíkáme pro tuhle vražednou lásku
A my utíkáme až do nebeské výše
Ano, my utíkáme, běžíme v temnotě
A my utíkáme, dokud se nerozpadneme
A my utíkáme až do nebeské výše

Jo, jsme pryč

Nemrkej, zmeškáš to
Zvedni hlavu
Měli bychom odejít
Jo, jsme pryč
Nemrkej, zmeškáš to
Zvedni hlavu
Příliš pozdě, jsme pryč
Jo, jsme pryč

A my utíkáme s osamělým srdcem
A my utíkáme pro tuhle vražednou lásku
A my utíkáme s nebeským srdcem

Nemrkej, zmeškáš to
Zvedni hlavu
Měli bychom odejít
Jo, jsme pryč
Nemrkej, zmeškáš to
Zvedni hlavu
Příliš pozdě, jsme pryč
Jo, jsme pryč