Why Not Me

Ach, někdo může nazývat prokletím
Život, jako je ten můj
Ale někteří požehnáním
Je to hlavně osamělý život
Ale zcela mě naplňuje
Je to mé břemeno
A nesu ho ochotně

Někdo se musí postavit proti zlu
Proč bych to neměla být já?