Say My Name

(Řekni mé jméno)

Řekni mé jméno,
takže budu vědět, že jsi zpátky.
že jsi tady opět na chvíli.
Nech nás sdílet
jen ty vzpomínky, které
můžeme sdílet společně.
Pověz mi
o dni před mým narozením,
jací jsme byli jako děti.

Dotýkáš se mé ruky,
když barvy ožívají
ve tvém srdci a tvé mysli.
Křižuji hranice času,
nechávám dnešek za sebou,
abych byla opět s tebou.

Dýcháme vzduch,
vzpomínáš si,
jak jsi se dotýkal mých rukou?
Nejsi si vědom toho,
že tvé ruce v tom pokračují,
ty prostě jen nevíš, že jsem tady.
Příliš to bolí,
teď se modlím, aby ses brzo
uvolnil od tama, kde patříš.

Dotýkáš se mé ruky,
když barvy ožívají
ve tvém srdci a tvé mysli.
Křižuji hranice času,
nechávám dnešek za sebou,
abych byla opět s tebou.

Prosím, řekni mé jméno,
vzpomeň si, kdo jsem,
najdeš mě ve světě včerejška.
Opět budeš utíkat
hodně daleko od tama, kde jsem já,
jakmile se mě zeptáš, kdo jsem.

Řekni mé jméno,
když barvy ožívají
ve tvém srdci a tvé mysli.
Křižuji hranice času,
nechávám dnešek za sebou,
abych byla opět s tebou.

Řekni mé jméno.

překlad: dejv