Overcome

(Vítězství)

Kde jsou ti hrdinové
v době, kdy je potřebuji.
Je můj pláč nevyslyšen?
Nebo prostě odešli, ó ne.

Mají jen sklon zůstat
mimo dění.
Raději přemýšlejí než jednají,
z toho pak nejsou obviňováni.

Padání a plazení,
boj o postavení se.
Paměť mě pořád sužuje
v noční slepotě.

Znovu a znovu
jsem se cítila příliš malá,
ale jednoho dne budu silnější
a ty si pak raději dávej pozor.

Já zvítězím,
v násilí je mlčenlivost, ó ne,
nemůže to být vráceno.
Já zvítězím,
a budu vědět, že nejsem jediná.
Já zvítězím,
je to jediný způsob, jak pokračovat.

Kde jsou ti zachránci?
Bojí se daní.
Omlouvám se, bičují mé devět palců
dlouhé nehty tvou duši?

Co je to za hrdiny,
jež vrhají kameny
na toho,
který stojí sám?

Překrucování a převracení,
vždycky to je stejné,
pravda nikdy není upřímná,
když jsi obviňován.

Tlačení a tahání,
nikdy neustoupit,
jednoho dne si přeji,
že uvidíš, že uvnitř nejsi tak nádherný.

Já zvítězím,
v násilí je mlčenlivost, ó ne,
nemůže to být vráceno.
Já zvítězím,
a budu vědět, že nejsem jediná.
Já zvítězím,
je to jediný způsob, jak pokračovat.

Utíkej, utíkej.
Utíkej, utíkej.

Já zvítězím,
v násilí je mlčenlivost, ó ne,
nemůže to být vráceno.
Já zvítězím,
a budu vědět, že nejsem jediná.
Já zvítězím,
je to jediný způsob, jak pokračovat.

Já zvítězím.

překlad: dejv