The Truth Beneath The Rose

(Pravda za růží)

Dej mně sílu čelit pravdě, pochybám v mé duši.
Už více nemohu ospravedlňovat krveprolití v jeho jméně.
Je hříchem hledat Pravdu, Pravdu za růží?
Modli se se mnou, abych našla bránu k nebeským dveřím.

Věřila jsem, že mně to očistí od špatností,
které mně ohrožovaly.

Slepá vidět krutost zvířete,
to je má temnější stránka.
Závoj mých snů zahalil iluzí vše, co vidím.
Odpusť mi to, čím jsem byla.
Odpusť mi mé hříchy.

Modli se za mně, protože jsem ztratila svou víru ve svaté války.
Je mi ráj zapovězen, protože nemohu vzít více.
Prostoupila mně temnota, sežrala mou smrtelnou duši.
Všechny mé ctnosti obětovány, může být Nebe tak kruté?

Věřila jsem, že mně to očistí od špatností,
které mně ohrožovaly.

Slepá vidět krutost zvířete,
to je má temnější stránka.
Závoj mých snů zahalil iluzí vše, co vidím.
Odpusť mi to, čím jsem byla.
Odpusť mi mé hříchy.

Doufám, modlím se,
nezůstanu ztracena mezi dvěma světy.
Mezi vším jsem viděla Pravdu ležící mezi nimi.
Dej mi sílu čelit tomu, co jsem udělala špatně,
když už znám své nejtemnější stránky.

Jak může být krev naše vykoupení
a zprostí nás bolesti, kterou jsme působili skrze věky.
Poznám, co je opravdu svaté?
Očistím svou duši, osvobodí mně Pravda?

Slepá vidět krutost zvířete,
to je má temnější stránka.
Závoj mých snů zahalil iluzí vše, co vidím.
Odpusť mi to, čím jsem byla.
Odpusť mi mé hříchy.

překlad: Michal Müller