All I Need

(Vše, co potřebuji)

Umírám touhou chytit svůj dech,
ó, proč jsem si to nikdy neuvědomila?
Ztratila jsem veškerou svou víru,
ačkoliv jsem se to rozhodně pokoušela zvrátit.

Můžeš stále vidět mé nitro?
Všechna má muka mizí,
když mě svíráš v náručí.

Nestrhávej mě
pro vše, co potřebuji,
učiň mé nitro lepším místem,
dej mi něco, čemu můžu věřit.
Nestrhávej mě,
otevřel jsi teďka dveře,
nenech je se zavřít.

Jsem tady opět na hraně,
přeji si, abych to mohla nechat být.
Vím, že jsem jen jeden krok pryč
od toho, abych to zvrátila.

Můžeš stále vidět mé nitro?
Všechna má muka mizí,
když mě svíráš v náručí.

Nestrhávej mě
pro vše, co potřebuji,
učiň mé nitro lepším místem,
dej mi něco, čemu můžu věřit.
Nestrhávej dolů to,
co ze mě zůstalo,
učiň mé nitro lepším místem.

Zkoušela jsem to mnohokrát, ale nic nebylo skutečné.
Učiň, ať to vymizí, neselži mě.
Chci věřit, že tohle je opravdové.
Zachraň mě před mým strachem,
nestrhávej mě.

Nestrhávej mě
pro vše, co potřebuji,
učiň mé nitro lepším místem.

Nestrhávej mě
pro vše, co potřebuji,
učiň mé nitro lepším místem,
dej mi něco, čemu můžu věřit.
Nestrhávej dolů to,
co ze mě zůstalo,
učiň mé nitro lepším místem,
učiň mé nitro lepším místem.

překlad: dejv