Final Destination

(Cílové místo)

Unikla jsem v mé poslední chvilce,
ale vrací se mi to,
na každém rohu cítím, že to čeká.
Jen chvilka, žádné uvědomění,
mohla bych jednoduše proklouznout
a pak bych byla pryč navždycky.

Hledám,
bojuji za způsob, jak proniknout,
jak to odvrátit.

Vyčkává to, pořád se to snaží,
cítím ty ruce osudu, jež dusí.
Řekni mi, jaký je toho smysl,
jestli to je vše v mé mysli.
Už to více nemůžu pobrat!

Všude kolem sebe vidím nebezpečí
a přibližuje se ke mně,
každou vteřinu slyším jeho dech.
Nemůžu se postavit strachu uvnitř sebe,
protože mě svádí z cesty
a to bude můj konec.

Hledám,
bojuji za způsob, jak proniknout,
jak to odvrátit.

Vyčkává to, pořád se to snaží,
cítím ty ruce osudu, jež dusí.
Řekni mi, jaký důvod,
jestli to je vše v mé mysli.
Už to více nemůžu pobrat!

Nikdo však nečelil tomu, co jde mou cestou,
nechám svůj strach odejít,
cokoliv to může být, budu to muset zjistit.

Vyčkává to, pořád se to snaží,
cítím ty ruce osudu, jež dusí.
Řekni mi, jaký důvod,
jestli to je vše v mé mysli.
Už to více nemůžu pobrat!

překlad: dejv