The Cross

(Kříž)

Nic se nezměnilo, nepustíš mě k sobě dovnitř.
Umyl sis ruce, udělal jsi to vše příliš jasným
a dále žiješ v této lži.

Odmítnul jsi vidět, že mě zapíráš,
kříž, který nesu, ale ty nevypadáš, že bys měl zájem.
I Jídáš věděl, že lhal.

Stále si lámu hlavu, proč
stále volám tvé jméno skrze své slzy.

Proč jsi čekal tak dlouho než jsi mně objal, můj drahý?
Chladné je tvé mlčení, odmítání reality.
Stále si lámu hlavu, proč
stále volám tvé jméno, můj drahý.

Je mi líto, pokud neuneseš pravdu
Vše, co vidíš, je, jak chceš, aby to bylo,
tak pořád žiješ v této lži.

Odejmi ze mě ten kříž po všech těch letech.
Ó, volej moje jméno a pomož mi s tou tíhou,
i když to přijde příliš pozdě.

Stále si lámu hlavu, proč
stále volám tvé jméno skrze své slzy.

Proč jsi čekal tak dlouho než jsi mně objal, můj drahý?
Chladné je tvé mlčení, odmítání reality.
Stále si lámu hlavu, proč stále volám tvé jméno
proč, ó proč.

V mém srdci zůstává stále naděje, že otevřeš dveře.
Je v tvé moci to vše vyčistit, odpovědět na mé volání.

Proč? Proč?

Proč jsi čekal tak dlouho než jsi mně objal, můj drahý?
Chladné je tvé mlčení, odmítání reality.
Stále si lámu hlavu, proč stále volám tvé jméno
proč, ó proč.

V mém srdci zůstává stále naděje, že otevřeš dveře.
Je v tvé moci to vše vyčistit, odpovědět na mé volání.

překlad: Michal Müller