Hand Of Sorrow

(Ruka trápení)

Dítě beze jména vyrostlo, aby bylo rukou
Sledovat tě, chránit tě nebo zabíjet na požádání
Volbě, kterou učinilo, nerozumělo.
Jeho krev – pochmurné tajemství – které oni museli kontrolovat.

Rozpolceno mezi svou ctí a pravou láskou svého života.
Modlilo se za obojí, ale bylo odmítnuto.

Tak mnoho snů jsme rozbili a obětovali
Stály za to ty, které jsme milovali a nechali jít?
Tak mnoho let uplynulo, kdo jsou ti vznešení a moudří?
Budou všechny naše hříchy očištěny?

Prokletí jeho sil ztrápilo jeho život
Následování koruny bylo hroznou cenou
Jeho duše byla mučena láskou a bolestí
Určitě by uprchlo, ale jeho přísaha ho přiměla zůstat.

Rozpolceno mezi svou ctí a pravou láskou svého života.
Modlilo se za obojí, ale bylo odmítnuto.

Tak mnoho snů jsme rozbili a obětovali
Stály za to ty, které jsme milovali a nechali jít?
Tak mnoho let uplynulo, kdo jsou ti vznešení a moudří?
Budou všechny naše hříchy očištěny?

Prosím, odpusť mi to trápení a to, že jsem tě ve strachu opustil
Odpusť mi ty sny, které jsme museli umlčet
A ty takové navždy zůstanou
Pořád budu rukou, která ti slouží
Přestože nevidíš, že to jsem já

Tak mnoho snů jsme rozbili a obětovali
Stály za to ty, které jsme milovali a nechali jít?
Tak mnoho let uplynulo, kdo jsou ti vznešení a moudří?
Budou všechny naše hříchy očištěny?

překlad: Michal Müller