The Heart Of Everything

(Podstata všeho)

Ani kvůli bolesti a zármutku,
jež byl způsoben mými chybami,
se nebudu kát smrtelníkovi,
jemuž to všechno dávám za vinu.
Teď už vím, že to nezvládnu,
ale až čas přijde,
pomstíme svou svobodu,
nemůžou zlomit to, co je v nás.

Budu tomu čelit,
protože to je podstata všeho.

Otevři své oči,
zachraň se teď před zchřadnutím,
nenech to odejít.
Otevři své oči,
podívej se, čím ses stal, neobětuj se.
Opravdu to je podstata všeho.

Otevři své oči…

Zůstaň teď se mnou, zrovna čelím
své poslední svaté hodině,
velmi brzo tě objemu
na druhé straně.
Slyš ten dav v dálce,
jež vykřikuje mou víru,
teď jejich hlasy slábnou,
už necítím žádnou bolest.

Budu tomu čelit,
protože to je podstata všeho.

Otevři své oči,
zachraň se teď před zchřadnutím,
nenech to odejít.
Otevři své oči,
podívej se, čím ses stal, neobětuj se.
Opravdu to je podstata všeho.

Otevři své oči…
Otevři své oči…

Otevři své oči,
zachraň se teď před zchřadnutím,
nenech to odejít.

Otevři své oči,
podívej se, čím ses stal, neobětuj se.
Opravdu to je podstata všeho.

překlad: dejv