Our Solemn Hour

(Naše svatá hodina)

Sanktus, espiritus, spas nás před naší svatou hodinou.
Sanktus, espiritus, bláznovství je všude kolem nás.
Sanktus, espiritus.
Sanktus, espiritus.
Sanktus, espiritus.

Ani ve svých nejtemnějších hodinách jsem nemohla předvídat,
že by se ten příliv mohl zvrátit na tuhle míru tak rychle.
Nemůžu uvěřit svým očím, jak můžeš být tak slepý?
Máš snad srdce z kamene a žádnou schopnost vcítění?
Čas se pořád vykrádá a my jsme se nic nenaučili,
takže co jsme teď nakonec získali?

Sanktus, espiritus, spas nás před naší svatou hodinou.
Sanktus, espiritus, bláznovství je všude kolem nás.
Sanktus, espiritus, zasloužíme si to,
že se můžeme uvolnit z řetězů nekončícího utrpení?

Svalují sami na sebe vinu, utrpení a bolest?
Nenechali jsme to být, dovolili to a nechali dozrát?
Když nemůžeme potlačit tu bestii, jež přebývá vnitru,
najde si nějak svou cestu, někde v čase.
Budeme si pamatovat všechna ta utrpení,
protože jestli selžeme, bude to zbytečné.

Sanktus, espiritus, spas nás před naší svatou hodinou.
Sanktus, espiritus, bláznovství je všude kolem nás.
Sanktus, espiritus, zasloužíme si to,
že se můžeme uvolnit z řetězů nekončícího utrpení?

Sanktus, espiritus.
Sanktus, espiritus.

Sanktus, espiritus, spas nás před naší svatou hodinou.
Sanktus, espiritus, bláznovství je všude kolem nás.
Sanktus, espiritus, zasloužíme si to,
že se můžeme uvolnit z řetězů nekončícího utrpení?

Sanktus, espiritus, spas nás před naší svatou hodinou.
Sanktus, espiritus, bláznovství je všude kolem nás.
Sanktus, espiritus, zasloužíme si to,
že se můžeme uvolnit z řetězů nekončícího utrpení?

překlad: dejv