What Have You Done

(Co jsi to provedla?)

Nevadilo by ti, kdybych ti ublížila?
Pochop, že to potřebuju.
Přeji si, abych měla i jinou možnost,
než ublížit tomu, koho miluji.

Cos to teď provedla?

Vím, že bych se raději měl přestat snažit.
Víš, že neexistuje odmítnutí.
Teď ti už neukážu své slitování.
Vím, že bych už měla přestat věřit.
Vím, že už nic nezískám.
Je už po všem, co jsi to provedl?

Cos to teď provedla?

Já, já jsem čekala na někoho, jako jsi ty,
ale teď se mi někam vytrácíš.
(Cos to teď provedla?)
Proč, proč nás osud nechává trpět?
Mezi námi je kletba, mezi mnou a tebou.

Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to teď provedla?
Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to teď provedla?

Nevadilo by ti, kdybych tě zabila?
Nevadilo by ti, kdybych to i jen zkusila?
Protože ty ses stal mým největším nepřítelem.
Máš v sobě nenávist, kterou já necítím.
Je už po všem, co jsi to provedl?

Cos to teď provedla?

Já, já jsem čekala na někoho, jako jsi ty,
ale teď se mi někam vytrácíš.
(Cos to teď provedla?)
Proč, proč nás osud nechává trpět?
Mezi námi je kletba, mezi mnou a tebou.

Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to teď provedla?
Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to provedla? Cos to provedla?
Cos to teď provedla?

Co jsi to provedl? Co jsi to provedl?…

Neustoupím, nenechám to jen tak.
Budeme volní, až to skončí.

Já, já jsem čekala na někoho, jako jsi ty,
ale teď se mi někam vytrácíš.
(Cos to teď provedla?)
Proč, proč nás osud nechává trpět?
Mezi námi je kletba, mezi mnou a tebou.

Já, já jsem čekala na někoho, jako jsi ty,
ale teď se mi někam vytrácíš.
(Cos to teď provedla?)
Proč, proč nás osud nechává trpět?
Mezi námi je kletba, mezi mnou a tebou.

překlad: dejv