Jane Doe

(Jane Doe***)

Proč… prostě nenecháš mou mysl?
Byla tohle ta jediná cesta?
Nemohl jsem tě nechat stát.

Utíkej… ukryj…
ta tajemství ve své mysli,
obětovaná jen pro její život…
pro vyšší lásku.

Bez ohledu na to, kolik kamenů jsi vložil dovnitř,
ona se bude vždycky vyskytovat v tvé mysli,
s každým pohybem své hlavy uvidíš opět její tvář, až do konce,
znova a znova.

Proč… prostě nenecháš mou mysl?
Byla tohle ta jediná cesta?
Nemohl(a) jsem tě nechat stát.

Řekl jsi pravdu… ona se ti vysmála,
něco uvnitř puklo.
Musela odejít nebo by zjistili…
vše, co ses snažil ukrýt.

Znamení tvého života tě nyní dohánějí,
nemůžeš zůstat vpředu, není nic, co bys mohl udělat,
s každým pohybem své hlavy uvidíš opět její tvář, až do konce,
znova a znova.

Proč… prostě nenecháš mou mysl?
Byla tohle ta jediná cesta?
Nemohl(a) jsem tě nechat stát.

Proč… prostě nenecháš mou mysl?
Byla tohle ta jediná cesta?
Nemohl(a) jsem tě nechat stát.

Proč… prostě nenecháš mou mysl?
Byla tohle ta jediná cesta?
Nemohl(a) jsem tě nechat stát.

překlad: dejv

poznámka:
***Jane Doe = fiktivní/neznámá osoba ženského pohlaví