A Dangerous Mind

(Nebezpečná mysl)

Hledám odpovědi,
protože něco není v pořádku.
Následuju znamení,
už přihořívá.
Bojím se, že brzo vyjevíš
svou nebezpečnou mysl.

Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Bojím se tvého úsměvu a vnitřního příslibu.
Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Bojím se tvé přítomnosti, jsem uvnitř strnulá.

Hledám odpovědi,
na něž se nikdo dříve neptal.
Prokletí z vědomí,
to není žádný duševní klid.
Když tvá pravda vybarví
nebezpečné znamení.

Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Vidím pravdu, kterou jsi v sobě pohřbil.
Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Už žádné slitování, nacházím jen hněv.

Prostě to musím vědět, dokud mám ještě čas.
Musím už utéct nebo se skrýt před tebou?

Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Vidím pravdu, kterou jsi v sobě pohřbil.
Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Už žádné slitování, nacházím jen hněv.

Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Vidím pravdu, kterou jsi v sobě pohřbil.
Ve tvých očích je vidět, co zamýšlíš.
Už žádné slitování, nacházím jen hněv.

překlad: dejv