Deceiver of Fools

(Podvodník pošetilců)

Živí se na strachu,
živí se na bolesti,
opět vládne.
S rostoucí nenávistí
opět získá
jejich víru.

Světýlko v temnotě
je příliš malé, aby bylo vidět.
Vždycky existují střípky naděje,
když budeš prostě věřit.

Vyprávěl ten příběh tolikrát,
o snu, který se neměl stát,
ve světě svobody.
Hraje si s tvou myslí.

Ačkoliv víra pro budoucnost rychle vymizela,
on sílí ve svých nevolích,
což jej uvolňuje.

Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
vládne strachem.
Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
opět vládne.

Živí se na strachu,
otravuje pravdu,
aby získal jejich duše,
aby razil cestu
k úpadku světa.

Vládne tvému srdci,
zaprodá tvou duši až do hrobu,
bez váhání to udělá,
patří k temné straně.

Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
vládne strachem.
Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
opět vládne.

Prosím vzbuď se
a prozři pravdu.
On může existovat jen,
když budeš věřit tomu, co ti říká.
Vzpomeň si, kdo jsi,
co symbolizuješ
a pak bude vždycky existovat cesta.

Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
vládne strachem.
Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
opět vládne.

V mém srdci existuje místo,
v mém srdci existuje známka
malého plápolajícího ohýnku.
Ukrývající se paprsek zazáří touto nocí,
ačkoliv je malý, je dost jasný,
avšak temnota číhá.

Zaprodá tvou duši hořkosti a chladu.
Boj se ho!

Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
vládne strachem.
Podvodník srdcí,
podvodních pošetilců,
má snad znova vládnout?

překlad: dejv