Let Her Go

Zíráš na dno své sklenice
Doufáš, že jednoho dne tvůj sen vyjde
Sny přichází pomalu a odchází tak rychle

Vidíš ji, když zavřeš oči
Možná jednoho dne pochopíš, proč
Vše, čeho se dotkneš bezpochyby umírá

Ale ty pouze potřebuješ světlo, když skomírá
Jen ti chybí slunce, když začíná sněžit
Jen víš, že ji miluješ, když jí necháváš jít

Jen potřebuješ vědět, že jsi byl nahoře když ses cítil dole
Jen nesnášíš cestu, když ti chybí domov
Jen víš, že jí miluješ, když jí necháváš jít
A ty jí necháváš jít

Ve tmě zíráš na strop
Stejný prázdný pocit ve tvém srdci
Protože láska přichází pomalu a odchází tak rychle

No, vidíš ji, když usínáš
Ale nikdy ne tak, že by ses jí dotkl nebo že by zůstala
Protože ji miluješ až příliš
A potopil ses příliš hluboko

Protože ty pouze potřebuješ světlo, když skomírá
Jen ti chybí slunce, když začíná sněžit
Jen víš, že ji miluješ, když jí necháváš jít

Jen potřebuješ vědět, že jsi byl nahoře když ses cítil dole
Jen nesnášíš cestu, když ti chybí domov
Jen víš, že jí miluješ, když jí necháváš jít

A ty ji necháváš jít, ne
A ty ji necháváš jít, ne
No, necháváš ji jít, ne
Oh, necháváš ji jít, ne

Že pouze potřebuješ světlo, když skomírá
Jen ti chybí slunce, když začíná sněžit
Jen víš, že ji miluješ, když jí necháváš jít

Jen potřebuješ vědět, že jsi byl nahoře když ses cítil dole
Jen nesnášíš cestu, když ti chybí domov
Jen víš, že jí miluješ, když jí necháváš jít

A ty ji necháváš jít, ne
A ty ji necháváš jít, ne
Když ji necháváš jít