Summertime Sadness

Ooou…
Pořádně mě polib, než půjdeš,
Letní smutek.
Jen jsem chtěla, abys věděl,
Že lásko, ty jsi nejlepší.

Mám na sobě své červené šaty,
Tančím ve tmě, v bledém měsíčním světle.
Vlasy mám vyčesané nahoru, jako královna,
Podpatky sundané, cítím se živá.

Oh, můj bože, cítím to ve vzduchu,
Telefonní dráty nahoře syčí jako tvá past.
Zlato já hořím, všude to cítím,
Už mě nic neděsí.

(Jedna, dva, tři, čtyři)
Pořádně mě polib, než půjdeš,
Letní smutek.
Jen jsem chtěla, abys věděl,
Že lásko, ty jsi nejlepší.

Mám letní, letní smutek
L-l-letní, letní smutek
Mám ten letní, letní smutek
O-o-ou

Cítím se zelektrizovaná
Brázdím po pobřeží 99kou
Mám svou zlobivou lásku po své skvělé straně
Vím, že když půjdu, dnes umřu štěstím

Oh, můj bože, cítím to ve vzduchu,
Telefonní dráty nahoře syčí jako tvá past.
Zlato já hořím, všude to cítím,
Už mě nic neděsí.

(Jedna, dva, tři, čtyři)
Pořádně mě polib, než půjdeš,
Letní smutek.
Jen jsem chtěla, abys věděl,
Že lásko, ty jsi nejlepší.

Mám letní, letní smutek
L-l-letní, letní smutek
Mám ten letní, letní smutek
O-o-ou

Myslím, že bys mi navždy chyběl
Jako hvězdám chybí slunce na ranní obloze
Pozdě je lepší než nikdy
I když budeš pryč, pojedu, pojedu, pojedu

Mám letní, letní smutek
L-l-letní, letní smutek
Mám ten letní, letní smutek
O-o-ou

Pořádně mě polib, než půjdeš (než půjdeš),
Letní smutek (letní smutek).
Jen jsem chtěla, abys věděl (věděl, věděl, věděl),
Že lásko, ty jsi nejlepší (lásko ty jsi nejlepší).

Mám letní, letní smutek
L-l-letní, letní smutek
Mám ten letní, letní smutek
O-o-ou
Mám ten letní, letní smutek
O-o-ou