Restless

(Nedočkavá)

Uvítala s úsměvem,
když otevřela dveře.
Studený vítr zavál,
vnáší chlad do jejího srdce.

Odstranil jsi víru,
jsi přízrak navštěvující její srdce.
Minulost a současnost jsou v její hlavě zajedno,
jsi přízrak navštěvující její srdce.

Vezmi mě za ruku, když putuju skrz
všechen svůj život, který jsem ti dala.
Vezmi mě za ruku, když putuju skrz
všechen svůj život, který jsem ti dala.

Odstranil jsi víru,
jsi přízrak navštěvující její srdce.
Minulost a současnost jsou v její hlavě zajedno,
jsi přízrak navštěvující její srdce.

Vezmi mě za ruku, když putuju skrz
všechen svůj život, který jsem ti dala.
Vezmi mě za ruku, když putuju skrz
všechen svůj život, který jsem ti dala.

překlad: dejv